Vloerverwarming in combinatie met PVC vloer

Een PVC vloer is een relatief zachte en dunne vloerafwerking met een goede warmte geleiding. Bij ingeslepen vloerverwarming is het wel noodzakelijk om de sleuven dicht te zetten en minimaal 5 [mm] te egaliseren (om doortekening van de vloerverwarmingsbuizen te voorkomen) voordat de PVC vloer gelegd kan worden. Raadpleeg hiervoor ook uw leverancier van de PVC vloer.

Optimale warmtegeleiding

Om een goede warmteafgifte van de vloerverwarming mogelijk te maken, mag de warmteweerstand van de vloerbedekking/vloerafwerking niet te hoog zijn.

De vloerafwerking moet de aangevoerde warmte vanuit het ingeslepen vloerverwarmingssyteem goed kunnen afgeven aan de ruimte erboven.

De mate waarin dit gebeurt verschilt per vloerafwerking/materiaalsoort en wordt bepaald door de warmteweerstand (Rc-waarde) van deze vloerafwerking en wordt weergegeven in [m²K/W].

Hoe lager de RC-waarde hoe beter de warmte wordt afgegeven deze waarden liggen voor de diverse vloerafwerkingen tussen de 0,01 en 0,15 [m²K/W].

PVC heeft een warmteweerstand van ca. 0.05 ~ 0.07 [m²K/W].

Hierdoor is het goed toepasbaar voor onze ingeslepen vloerverwarming. Raadpleeg voor de juiste afwerking uw leverancier van de PVC vloer, hij kan u de details vertellen van zijn product.

Warmteafgifte JK ingeslepen vloerverwarming in combinatie met PVC

De warmteafgifte voor de door JK ingeslepen vloerverwarming is vastgelegd door een DIN EN ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium (Wärmetechnische Prüfgesellschaft mbH WTP Belijn) en is meegenomen in het certificeringsprogramma van DIN CERTO.

Aan de hand van deze testen (meetresultaten) kunnen we voor PVC de warmteafgifte naar boven bepalen. Als voorbeeld, bij een ruimtetemperatuur van ca. 20 [°C] en een aanvoertemperatuur van ca. 40 [°C] zal bij een warmteweerstand van ca. 0.05 [m²K/W] de warmteafgifte ca. 72 [W/m²] zijn bij een oppervlakte temperatuur van ca. 29 [°C].

Combinatie met duurzame energie

Met de ingeslepen vloerverwarming van JK is het mogelijk om met een relatief lage temperatuur van het verwarmingswater een woning/ruimte comfortabel te verwarmen. Dit gebeurd energie-efficiënt in combinatie met bijvoorbeeld een warmtepomp.

Dichtzetten en egaliseren

Afhankelijk van de conditie van de dekvloer waarin de vloerverwarmingsbuizen zijn ingeslepen en de te plaatsen vloerafwerking kunnen de sleuven moeten worden dichtgezet. Voor alle dekvloeren geldt dat ze vlak, vormvast en droog moeten zijn. Voor het plaatsen van een PVC vloer dienen de sleuven dichtgezet te worden en adviseren wij minimaal 5 [mm] te laten egaliseren (door derden uit te voeren).

Het dichtzetten en egaliseren is noodzakelijk om doortekenen van de vloerverwarmingsbuizen en kleine oneffenheden (ook na het dichtzetten zal de vloer niet volledig vlak zijn) te voorkomen bij de zachte vloerafwerkingen zoals PVC.

Voor het aanbrengen van dichtzetmassa dient de vloer en de sleuven te worden ontdaan van stof, door deze goed te stofzuigen. Bij het dichtzetten, moeten de sleuven waarin de vloerverwarmingsbuizen zijn gemonteerd goed worden gevuld met de dichtzetmassa i.v.m. de warmteafgifte van de vloer. Raadpleeg hiervoor ook uw leverancier van de PVC vloer.

Veelgestelde vragen

Een PVC vloer is in feite een houtvrije parketvloer. De vloer is gemaakt van kunststof met verschillende lagen PVC (Polyvinylchloride). PVC vloeren zijn zeer duurzaam, milieuvriendelijk, sterk en eenvoudig te onderhouden. Daarnaast zijn ze zeer stabiel en werken geluiddempend.

Ik wil ook vloerverwarming onder mijn PVC vloer
Offerte aanvragen