JK Dichtzetmassa

De JK Dichtzetmassa is specifiek door JK ontwikkeld in samenwerking om voor onze ingeslepen vloerverwarming een afwerklaag te maken waarop de zogenaamde zachte vloerafwerkingen zoals PVC, Tapijt, Rubber, Linoleum, Marmoleum of een Gietvloer zonder problemen aangebracht kunnen worden. De dichtzetmassa is op basis van cement en een plastificeringsmiddel met zeer hoogwaardige eigenschappen. Het systeem bestaat uit 2 lagen. De dichtzetmassa en een door de producent voorgeschreven egalinelaag.

JK dichtzetmassa

Afhankelijk wie, en op welke wijze en met welke materialen de ingeslepen vloerverwarming wordt afgewerkt voordat de vloerafwerking wordt aangebracht traden in het verleden nogal eens problemen op in de vorm van onthechting, scheurvorming en doortekening van de vloerverwarmingsbuizen.

Om voor deze problemen een eenduidige oplossing te beiden heeft JK samen met Lecol (Wakol) naar duurzame materialen gezocht waarvan gegarandeerd kon worden dat er geen problemen zouden optreden die gerelateerd waren aan de ingeslepen vloerverwarming of de vloerafwerking daarvan. Dit geldt vooral voor de zogenaamde zachte vloerafwerkingen zoals PVCTapijtRubberLinoleumMarmoleum of een Gietvloer.

Hieruit is een applicatie gekomen die bestaat uit een 2 lagen (stappen) systeem:

1 – Dichtzetmassa op basis van cement met een plastificeringsmiddel veredeld
2 – Egalisatie laag (door derden uit te voeren)

Omdat de vloer na het dichtzetten en aansmeren niet vlak is en om aftekening in de vloerafwerking te voorkomen dient er ook een egalisatie laag aangebracht te worden zoals standaard gebruikelijk is bij alle vloerafwerkingen als de vloer niet vlak genoeg is.

Deze 2de laag wordt niet door JK vloerverwarming verzorgt maar door de leverancier van de vloerafwerking.

Deze egalisatie laag dient in het 2 lagen systeem wel te worden gerealiseerd met een minimale dikte van ca. 5 [mm] in overleg en met het de bijbehorende producten van de producent van het systeem Lecol (Wakol). Hierbij hoeft de schraplaag niet te worden voorzien van een extra primer.

Indien er niet wordt gewerkt met een egalisatiemiddel van Lecol dient er wel een primer te worden gebruikt (voor een niet zuigende onderlaag) voordat er geëgaliseerd kan worden.

Voorbehandeling in te frezen dekvloer

Het is van belang dat voor het infrezen van de vloerverwarming de ondervloer gecontroleerd wordt en dat eventueel voorbehandelingen, bijvoorbeeld schuren, voorstrijken, reinigen & schuren van een dekvloer (of bestaande tegels) ook vooraf worden uitgevoerd. Indien deze werkzaamheden achteraf moeten worden uitgevoerd dan zal dit lastig en zeer tijdrovend zijn. Ook bestaat er dan de mogelijkheid dat de vloerverwarmingsbuizen kunnen beschadigen.

Dek- ondervloeren dienen blijvend droog, vormvast, vlak, vrij van scheuren, verontreinigingen en stoffen te zijn die afbreuk kunnen doen aan de hechting. Scheidingslagen kunnen door geschikte mechanische maatregelen worden verwijderd. Hierna moet de dek-ondervloer wel weer vlak worden gemaakt om de ingeslepen vloerverwarming te kunnen realiseren.

Onderstaande foto met nog een loslatende achtergebleven egalinelaag.

Dichtzetten (schraplaag)

Door het inslijpen van de vloerverwarming in de bestaande dekvloer ontstaat er een sleuf waarvan de wanden (oppervlakte) van deze sleuf een andere structuur krijgt dan de oppervlakte van de dekvloer zelf. Deze structuur is door het slijpen veel grover en opener geworden.

In deze grove structuur van de sleuf zal bijvoorbeeld egaline anders drogen en uitharden dan aan het oppervlak van de bestaande dekvloer. Hierdoor zal er altijd het patroon van de ingeslepen vloerverwarming (sleuf) zorgen voor doortekening bij zachte vloerafwerking.

Met de JK dichtzetmassa op cement basis worden de sleuven dichtgezet met een specifiek cement/kwartsmenging met kunststoftoevoegingen, die een sterke sluiten schraplaag vormt.

Deze laag is begaanbaar na ca. 30 minuten. Al na drie uur kan de vloer geëgaliseerd worden zonder voor te strijken (met de egalisatie producten van Lecol).

Droogbouw

Offerte aanvragen