Uitleg vloerverwarmingsconfigurator – Stadsverwarming

Naar de volgende stap
1

1. Persoonlijke gegevens

Uiteraard hebben wij uw gegevens nodig zoals naam, e-mail, telefoonnummer etc. om na het basis advies de afstemming van ons advies verder te kunnen concretiseren. Zodat u jarenlang zorgeloos kunt genieten van een warme vloer met bijbehorend comfort. Zie hiervoor ook onze Privacy en Cookie statement.

Naar de volgende stap
2

2. Gebouw gegevens

Het vloerverwarmingssysteem wordt onderdeel van uw gebouw/woning graag ontvangen wij van u de specifieke informatie van uw woning (gebouw). Het gaat hierbij of het een bestaande bouw is of nieuwbouw, wat voor type gebouw het is en uit welk bouwjaar het gebouw komt (dit i.v.m. indicatie van de isolatie waarden van het gebouw) zie hiervoor o.a. ook www.energielabel.nl hier kunt u uw eigen energielabel opvragen. Nieuwbouw woningen moeten vanaf 1 juli 2020 voldoen aan de BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) hierin past vloerverwarming goed als verwarmingssysteem.

Tevens kunt u in deze stap aangeven als het installatie adres afwijkt van het eerder opgegeven adres.

Naar de volgende stap
3

3. Installatie gegevens stadsverwarming

Bij warmtenetten en stadsverwarming worden huizen en appartementencomplexen via een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen gevoed met (rest)warmte van bijvoorbeeld de industrie, elektriciteitscentrales of afvalverbrandingsinstallaties. De binneninstallatie bestaat vaak uit een afleverset voor warmte en warmtapwater van de desbetreffende energieleverancier.

Naar de volgende stap

Ik heb een ... als warmtebron:

4

4. (na) regeling op het vloerverwarmingssteem

Van een installatie wilt u alleen warmte op het moment dat u dat wenselijk vindt en het comfort wil hebben in de woning/ruimte, ook i.v.m. de energiekosten. In de basis gebeurd dit met een kamerthermostaat in de ruimte die verwarmd moet worden. Een kamerthermostaat schakelt eenvoudig het verwarmingssysteem aan en uit als dat nodig is. Het werkt door bijvoorbeeld het detecteren van de luchttemperatuur. Schakelt de verwarming in wanneer de luchttemperatuur onder de thermostaatinstelling komt en schakelt deze weer uit zodra de ingestelde temperatuur is bereikt.

Wij hebben voor de verschillende toepassingen van vloerverwarming in combinatie met een type warmtebron een Danfoss regeling als oplossing. Zo kan een JK vloerverwarmingsverdeler geregeld worden met een zogenaamde comfortklep (zoneklep) voor de verdeler bij o.a. stadsverwarming. Deze toepassing gebruiken we als er één ruimte of verdieping met één thermostaat bedient kan worden. Hiervoor gebruiken we de Danfoss RET2000B-RF-RX1-S draadloze digitale kamerthermostaat.

Naast een referentie kamerthermostaat is er ook een modulaire oplossing voor het bedraad of het draadloos regelen van de ruimtetemperatuur, per vertrek. Hiervoor gebruiken we de Danfoss Icon zoneregeling voor vloerverwarming en -koeling.

De keuzes die u in deze stap kunt maken is of u gebruikt wilt maken van een Danfoss (na)regeling via ons, of dit een bedraade of draadloze regeling moet zijn per vertrek en of u de regeling op afstand wil bedienen.

JK vloerverwarming is Premium Partner van Danfoss Heating

Naar de volgende stap
5

5. Ruimte gegevens

We hebben nu uw gegevens (stap 1) de gegevens van het gebouw/woning (stap 2) de gegevens van de installatie (stap 3) en de gegevens voor een eventuele (na)regeling (stap 4)

Na de bovenstaande gegevens hebben we nu de daadwerkelijke ruimtegegevens nodig waar u het vloerverwarmingssysteem van ons wilt hebben. Omdat het vloerverwarmingssysteem ook onderdeel uit maakt van de vloerconstructie en omdat de vloerafwerking ook van belang is worden deze hier ook opgevraagd.

Hierbij wordt onderscheidt gemaakt in verblijfsruimten zoals woonkamer, keuken, slaapkamer, badkamer etc. waar u het vloerverwarmingssysteem wilt hebben. Ook heeft uw woning enkele verkeersruimtes waar de aansluitleidingen van de vloerverwarming doorheen gaan lopen zoals een hal, berging, overloop etc.

Met de knop Ruimte toevoegen voegt u aan de configuratie een ruimte toe waar u vloerverwarming wilt hebben.

Indien u meerdere ruimtes heeft kunt u eenvoudig gebruik maken van de aanwezige kopieer functie indien alleen de [m2] verschillen maar de andere parameters niet.

Met deze stap maakt u een visualisatie van uw woning.

Naar de volgende stap

Hier geeft u de benaming op van de ruimte zodat deze later herkenbaar voor u is in de uitwerking zoals woonkamer, keuken, hal, slaapkamer etc. Dit doet u door een keuze te maken uit de vastgelegde omschrijvingen. Mocht de ruimtebenaming er niet tussen staan kunt u hem als onbekend benoemen.

Hier geeft u aan op welke verdieping de bovenstaande verblijfsruimte zich bevindt in uw woning/gebouw.

De keuze bij vloerverwarming kan gemaakt worden tussen hoofd– en bij-verwarming. Als de keuze wordt gemaakt voor de vloerverwarming als hoofdverwarming dan wordt er vanuit gegaan dat er naast de vloerverwarming geen andere type verwarming meer nodig is zoals bijvoorbeeld radiatoren. In nieuwe woningen wordt vloerverwarming steeds vaker gekozen als hoofdverwarming. Dit is het gevolg van de isolatienormen bij duurzaam bouwen, waarbij een laagtemperatuur afgiftesysteem zoals vloerverwarming goed past.

In het klimaatakkoord wordt een isolatiestandaard voor bestaande woningtypes geïntroduceerd. Dit is gedaan om de warmtevraag in woningen te verduurzamen. Het Na-isoleren kan dus nodig zijn bij hoofdverwarming in bestaande woningen omdat de woning anders meer thermisch vermogen vraagt dan de warmtevoorziening (en afgiftesysteem als vloerverwarming) kan leveren. Na-isolatie levert een besparing op de energierekening voor u als bewoner.

Vul hier het oppervlak van de ruimte waar u de vloerverwarming wilt hebben. U kunt dit eenvoudig doen door alleen de vierkante meters op te geven of uitgebreid door de ruimte afmetingen op te geven inclusief de hoogte van de ruimte.

Wij raden u aan in stap 6 Bijlagen een tekening of schets mee te sturen van de woning/gebouw. In een verblijfsruimte is het handig om groepen voor de vloerverwarming te leggen die eventueel regelbaar zijn. Hiermee kunt u de vloerverwarming in de ruimte dan regelen met een ruimtethermostaat door deze groepen open of dicht te zetten (sturen). Ergens op de (per) verdieping moeten deze groepen worden aangesloten op een verdeler. De positie van de verdeler en de afstand vanaf de verdeler naar de ruimte waar de vloerverwarmingsgroepen komen bepaald hoeveel groepen er in totaal moeten worden gemaakt. Bij ingeslepen vloerverwarming mag deze groepslengte niet meer bedragen dan 90 [m]. Afhankelijk van de verleg-afstand kan er een bepaald aantal vierkantenmeters per groep zijn.

Om tot een juist voorstel te komen is de afstand van de verdeler (waar u deze in gedachte heeft) tot aan de verblijfsruimte waar de vloerverwarming moet komen van belang voor ons.

Uiteraard is het zinvol om een tekening of schets mee te sturen bij deze aanvraag.

Een vloer is de bodem van een ruimte of vertrek in een gebouw. Een vloer is een horizontaal en constructief element in een gebouw, dat een dragende en tevens een scheidende functie heeft. Onder vloeren wordt hier verstaan de constructievloeren in de woning/gebouw, zowel de begane grondvloeren als de verdiepingsvloeren. Begane grondvloeren kunnen vrijdragend zijn of op een vaste ondergrond zijn aangebracht (op zand bijvoorbeeld).  De term systeemvloer wordt gebruikt voor vloeren die worden samengesteld uit prefab onderdelen, van bijvoorbeeld beton (kanaalplaatvloer) of hout (houtskeletbouw).

De indeling van de constructievloer vindt dus plaats op basis van het materiaal zoals steenachtige vloeren (beton-, cellenbeton- vloeren), houten en stalen vloeren (deze laatste komen we bijna niet tegen in onze praktijk).

Omdat het toe te passen vloerverwarmingssysteem afhankelijk is van de wijze van de vloeropbouw willen wij hier graag van u weten welke type vloerconstructie u heeft als materiaal Beton of Hout. Op een houtenvloer constructie kan gebruik worden gemaakt van het JK fermafloor systeem.

 

De vloer van een woning of gebouw bestaat uit diverse lagen, zie de vorige vraag van de constructieve vloer. Een dekvloer vormt de laag tussen de constructieve vloer en de bovenlaag (vloerafwerking). Een dekvloer heeft diverse functies. De vloer wordt voornamelijk gebruikt als egalisatie vloer maar ook voor eventuele warmte- en geluidsisolatie.

Een dekvloer wordt veelvuldig geplaatst in nieuwbouw, aanbouw of renovatieprojecten. Het is een vloer die op een constructieve vloer geplaatst. Het is dus de laag die op een draagvloer ligt. In de meeste gevallen wordt een dekvloer gemaakt van een dunne laag speciale specie van een paar centimeter dikte (~ 5 [cm]). Een dekvloer wordt in dat geval gemaakt van zandcement of anhydriet.

Voor het inslijpen kan het van belang zijn dat u hier aangeeft dat de bestaande dekvloer bestaat uit een oude tegelvloer of een betonvloer. Wij kunnen hier door middel van een proeffrees kijken of het mogelijk is met deze vloerafwerking ook ingeslepen/ingefreesde vloerverwarming te monteren.

De dekvloer wordt in de meeste situaties egaal afgeleverd (in de nieuwbouw of renovatie). Een dekvloer is geschikt om verschillende vloerafwerking op aan te brengen eventueel met een extra egalisatielaag (hier kan uw vloerafwerking leverancier u over adviseren).
Bij ingeslepen/gefreesde vloerverwarming kan het nodig zijn om een extra laag aan te brengen tussen de dekvloer en de uiteindelijke vloerafwerking.

Bij zachte vloerafwerkingen en ingeslepen vloerverwarming is het vereist dat de sleuven met de vloerverwarmingsbuizen worden dichtgezet. De lagen tussen de dekvloer en uiteindelijke vloerafwerking bepalen mede welke vloerafwerking geplaatst kan worden. Zo kunnen de meeste harde afwerkingen zoals tegels direct over de ingeslepen vloerverwarming worden verlijmd, maar heeft PVC bijvoorbeeld een extra laag nodig.

Om deze reden is het van belang dat wij weten wat uw keuze is voor de vloerafwerking.

 

Afhankelijk van de dekvloer (droogbouw of zandcement) kan de uiteindelijke vloerafwerking zonder tussen laag op de ingeslepen vloerverwarming worden geplaatst. Er zijn echter ook situaties die vereisen dat de ingeslepen vloerverwarming na het installeren wordt dicht gezet, voordat er een verdere afwerking kan plaats vinden. Dit is bijvoorbeeld bij veel zachte vloerafwerkingen zoals bijvoorbeeld PVC.

Hier kan uw leverancier van de vloerafwerking u alles over vertellen, en advies geven. JK vloerverwarming heeft ook de mogelijkheid om de ingeslepen/gefreesde vloerverwarming voor u dicht te zetten met de JK dichtzetmassa.

De dekvloer wordt in de meeste situaties egaal afgeleverd (in de nieuwbouw of renovatie). Echter is het voor de ingeslepen/ingefreesde vloerverwarming in een bestaande dekvloer van belang dat wij vooraf aan de werkzaamheden weten of de vloer egaal genoeg is om onze werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren.

Mocht de vloer niet voldoende egaal zijn dient u dit vooraf aan de werkzaamheden te organiseren. Eventueel kunnen wij dit voor u laten verzorgen door een partner waarmee wij samenwerken.

In het klimaatakkoord opgesteld door onze overheid wordt een isolatiestandaard voor bestaande woningtypes geïntroduceerd. Dit is gedaan om de warmtevraag in woningen te verduurzamen. Het Na-isoleren kan dus nodig zijn bij hoofdverwarming in bestaande woningen omdat de woning anders meer thermisch vermogen vraagt dan de warmtevoorziening (en afgiftesysteem als vloerverwarming) kan leveren. Na-isolatie levert een besparing op de energierekening voor u als bewoner.

Bij vloerverwarming in een vloerconstructie die niet is geïsoleerd, zal er ook een aanzienlijk verlies door de vloer kunnen optreden. Dit staat los van de werking van de vloerverwarming naar de ruimte boven de vloerverwarming waar u de warmte wilt hebben. Wel kost u dit u meer energie dan dat uw vloerconstructie is geïsoleerd. Het past daarom ook om uw vloer te Na-isoleren, dit geldt overigens ook als u geen vloerverwarming heeft.

6

6. Bijlages

Door het bijvoegen van een plattegrond van de woning inclusief [m²] en/of foto’s van de situatie (indien mogelijk) kunnen we de offerte nog nauwkeuriger opstellen.
Het is alleen toegestaan/mogelijk om PDF-bestanden, plaatjes of foto’s te uploaden. (pdf, jpeg, png en gif)

Naar de volgende stap
7

7. Wanneer wilt u dat wij de vloerverwarming bij u komen maken?

U kunt hier een datum opgeven wanneer u wilt dat wij de vloerverwarming bij u komen maken. Let op de gewenste Installatiedatum is geen definitieve datum. Er wordt gekeken of dit haalbaar is, indien dit niet mogelijk is dan wordt er een voorstel gedaan voor een alternatieve datum bij een opdracht. Alleen getekende offertes worden in behandeling genomen. Het is mogelijk dat er nog kosten bij kunnen komen op nacalculatie of als de situatie wijzigt. Houd rekening met een levertijd van minimaal 4 weken.

Terug naar het formulier